סיור לילה בעקבות צבי הים

בלילות של ירח מלא (שר פעם ערן צור) בוקעים צבי הים הקטנים מן הביצים שהטילו צבות הים בחול ומחפשים את דרכם אל מי הים. בוהק הירח על אדוות הגלים הם ה-waze של הקטנטנים...
בלילות מיוחדים אלו בראשית הקיץ נשמע על מאבק אוכלוסיית צבי הים לסוגיהם השונים לשרוד בים קרסי הדייג ומנועי הסירות, בין פסולת הפלסטיק המזהמת את הימים ובין טורפיהם על האדמה ונקח חלק במסע הארוך להצלתם ולשמירה על בורות ההטלה של נקבות צבי הים ועל הדרך לגלים של הצבים שזה עתה בקעו.
הסיור מותנה באישורי גופי רט"ג ובמס' המשתתפים וייערך עם מדריך מומחה לנושא.

Comments are closed.